Čištění a oprava světlíku

Správní firma nás oslovila s požadavkem na vyčištění světlíku činžovního domu v centru Prahy. Světlík byl silně znečištěn holubím trusem a také se v něm vyskytovali švábi. Prostor světlíku byl extrémně úzký. Světlík jsme pomocí lanové techniky vyčistili a provedli dezinfekční postřik a postřik proti výskytu švábů.