Čištění žlabu od ledu a rampouchů

Za silných mrazů hrozí destrukce okapových žlabů díky kusům ledu a rampouchů. Proto je v zimním období doporučována kontrola žlabů a okapů a jejich případné čistění. Náklady byť na preventivní kontrolu jsou minimální oproti škodám, které hrozí v případě ucpaného nebo utrženého žlabu nebo okapu.