Instalace hrotů proti holubům na činžovním domě

Obyvatele činžovního domu v centru Prahy již dlouho obtěžovalo usedání holubů na římsu domu. Holubi silně znečišťovali dům a jeho okolí. Dva výškoví pracovníci vyčištili řimsu domu a postříkali ji dezinfekčním postřikem.  Následně nalepili hroty, které brání dalšímu usedání ptactva