Instalace sítí proti holubům a ptactvu v Praze

Na činžovní dům v Holešovicích jsme instalovali sítě proti holubům v okolí jednotky vzduchotechniky. Ptactvo, které v těchto místech hnízdilo celoročně vytvářelo enormní množství nečistot, které bránily správnému fungování instalované technologie, což v konečném důsledku způsobovalo časté poruchy celého technického zařízení a kromě toho celoročně silně znečištovalo okolí domu a zejména domovní světlík. Práci prováděli dva výškoví pracovníci jeden den, včetně přípravy a předchozího zaměření. Po této instalaci předchozí časté technické problémy zcela ustaly a do dnešní doby celá technologie funguje bez závad.