Kontrola střešní krytiny

Pro činžovní domy v Praze provádíme pravidelné kontroly střešních krytin, okapů a okapových svodů. Kontrola střešní krytiny je důležitá zejména z bezpečnostního hlediska - uvolněné tašky se mohou zřítit, napáchat škodu na autech zaparkovaných u domů, v horším případě zranit kolemjdoucí. SVJ by tyto kontroly, včetně kontrol a pravidelného čištění okapů a okapových svodů měly zajišťovat každých cca 6 měsíců.