Nátěr fasády činžovního domu

Kompletní rekonstrukce fasády činžovního domu krášlícího roh Vinohradské ulice a Lobkowiczova náměstí byla vrcholem naší sezóny. Vzhledem ke špatnému stavu fasády práce včetně kompletního nátěru zabraly takřka 3 měsíce a podíleli se na ní všichni naši pracovníci. Nejprve jsme provedli otluk nesoudržné omítky a zatmelili praskliny a spáry pod parapety. Bylo také třeba zednicky opravit rohy oken po jejich výměně, díry ve fasádě a římsu mezi 5.-6. patrem. Samotný nátěr fasády už byla ta lehčí fáze zakázky. Fasádní silikátové barvy jsme vybírali společně s památkáři a respektovali původní odstín fasády. Silikátový nátěr má vhodné fyzikální i optické vlastnosti pro použití na objektech v památkově chráněných územích a není možný použít místo něj například akrylátový nátěr. Opravy a nátěr fasády jsme provedli i ve vnitrobloku a s konečným výsledkem jsme byli velmi spokojeni. Pro naše klienty na přání vyřídíme komunikaci s Národním památkovým ústavem a vyřídíme potřebná povolení od něj a dalších úřadů.