Otluk nesoudržné omítky a základní oprava fasády

Fasáda vnitrobloku domu v Lidické ulici byla nesoudržná a poškozená až do 30% povrchu. Provedli jsme otluk nesoudržné omítky a opravili otlučená místa a nerovnosti vápenocementovou omítkou, cementovou stěrkou a vnější štukovou stěrkou. Tyto opravy dokončené před začátkem zimy zabránily dalšímu poškození fasády a zatékání do ní. V další etapě provedeme nátěr fasádní barvou.