Renovace fasády

Okolo námi opravené fasády na Radlické ulici projíždíme často, a pokaždé máme z pohledu na provedou práci radost. Práce proběly ve dvou etapách. Nejprve jsme provedli lokální opravy fasády (odstranění opadávající omítky, opravu drobných prasklin a poškozených míst fasády a nátěr opravených míst) a ve druhé etapě nátěr fasády. Všechny práce jsme provedli bez lešení, pouze za pomoci lanové techniky.