Revize a opravy nosných konstrukcí průmyslové budovy

Ve Zruči nad Sázavou jsme prováděli revizi a opravu nosných sloupů tovární budovy. Při prvotní revizi jsme pořídili fotodokumentaci poškozených sloupů/míst a po konzultaci se statikem byl navrhnut způsob opravy. Sloupy byly opraveny speciálními materiály určenými pro opravy železobetonových konstrukcí. V letošním roce se chystáme na jejich kompletní nátěr, který zásadně zvýší jejich životnost.