Rizikové kácení stromu

Na dvoře činžovního domu na Praze 8 kolemjdoucí a dům ohrožovaly dva Pajasany žláznaté. V případě velkého stáří a špatného zdravotního stavu těchto dřevin hrozí padání velkých větví a následky mohou být tragické. Rizikové kácení Pajasanů jsme provedli ve 4 výškových pracovnících pomocí vysokozdvyžné plošiny. Práce včetně odklízení trvala 1,5 dne.