Sanace fasády

Fasáda domu v Kralupech nad Vltavou byla nesoudržná a poškozená až do 20% povrchu. Provedli jsme otluk nesoudržné omítky a opravili otlučená místa a nerovnosti vápenocementovou omítkou, cementovou stěrkou a vnější štukovou stěrkou. Tyto opravy dokončené před začátkem zimy zabránily dalšímu poškození fasády a zatékání do ní. V další etapě provedeme nátěr fasádní barvou.