Zednické opravy fasády

Zhruba 20% povrchu fasády domu na pražských Vinohradech byla poškozena. Omítka byla nesoudržná, byla poškozena římsa domu a na fasádě bylo několik velkých děr.  Nejprve jsme provedli otluk nesoudržné omítky a zatmelili praskliny a spáry pod parapety. Bylo také třeba zednicky opravit rohy oken po jejich výměně. Po opravě celé fasády včetně fasády ve vnitrobloku jsme provedli nátěr fasádní barvou, přičemž volba odstínů respektovala původní barvu omítky a byla schválená památkáři.