Montáže

  • Síťování balkónů a budov, instalace zábran proti usedání holubů a jiného ptactva
  • Odstranění znečištění, úklid a dezinfekce ploch zasažených ptactvem
  • Instalace hromosvodů, vysílacích telekomunikačních zařízení a příjímacích antén
  • Montáže vzduchotechniky
  • Montáže reklamních bannerů